Доступные курсы

Xorijiy til (ingliz tili) faniga 2022-2023 o'quv yilida jami 240 soat ajratilgan. Har bir semestr 60 amaliy va 60 mustaqil soatdan iborat.